Formalności

Nie potrzebujesz żadnych badań i zezwoleń.
Każdy może latać

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KURSU

Do szkolenia praktycznego stawia się następujące warunki:

  • Ukończone 18 lat lub według uznania instruktora; w przypadku osób niepełnoletnich wymagane posiadanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna,
  • Ukończenie minimum szkoły podstawowej,
  • Dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, lub posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii,
  • Ubezpieczenie OC, wymagane przed pierwszym lotem.

Dokumenty, jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia spełnienia warunków progowych:

  • Potwierdzona zgoda przedstawiciela ustawowego kandydata na szkolenie paralotniowe w przypadku, kiedy kandydat jest niepełnoletni,
  • Dowód tożsamości szkolonego,
  • Świadectwo szkolne lub potwierdzona kserokopia.

EGZAMIN: do egzaminu przed LKE (lotnicza Komisja Egzaminacyjna) kandydat przystępuje po zakończenia co najmniej II etapu szkolenia, na podstawie dokumentacji wydanej przez ALTUS i przygotowanej przez kandydata:

  1. Wniosek o wydanie Świadectwa Kwalifikacji (przygotowuje ALTUS),
  2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (przygotowuje ALTUS),
  3. Opłata za egzamin teoretyczny, praktyczny, wydanie Świadectwa Kwalifikacji, zgodnie z tabelą opłat ULC.

Zalecane są buty i odzież jak na wędrówkę w góry/do lasu.

altus@paralotnie.katowice.pl

Katowice, ul. Panewnicka 5

+48 601 430 216 (Grzegorz Janowski)