ETAP I - szkolenie podstawowe

ETAP I – loty wstępne zapoznawcze
Celem szkolenia w tym etapie jest nauka startów i lądowania oraz
umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem.
Uczeń-pilot po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować
wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz
obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Uczeńpilot
uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości
lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne
podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że kandydat
opanował również pozostałe manewry z wystarczającym planowaniem i
dokładnością.
Warunki prowadzenie szkolenia ETAPU I:
1) Wiatr do 5 m/s,
2) Teren płaski lub wzgórze o deniwelacji nie większej niż 150 m,
3) Start samodzielny lub – w przypadku szkolenia w terenie płaskim – z
wykorzystaniem urządzeń holujących,
4) Wysokość lotu do 150 m nad terenem,
5) Szkolenie w locie obejmuje minimum 20 lotów,

6) Wzniesienie do szkolenia Etap I musi zapewnić bezpieczny start,
swobodny lot oraz zapewniać widoczność lądowiska z miejsca startu,
7) Loty winny się odbywać w stabilnych warunkach atmosferycznych,
8) Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze 7 m/s,
9) Szkolenie musi odbywać się na paralotniach o klasie bezpieczeństwa
odpowiedniej do szkolenia początkowego,
10) Szkolenie może odbywać się na sprzęcie podmiotu szkolącego lub
własnym pilota-ucznia,
11) Do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważną kartę
paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie.
Każdy samodzielny lot ucznia jest nadzorowany przez instruktora
Szkolenie do Etapu I obejmuje:
a) szkolenie praktycznego naziemne;
b) szkolenie w locie.
Szkolenie praktycznego naziemne ETAPU I obejmuje:
1. Czynności przed lotem: rozłożenie skrzydła, kontrola skrzydła linek i taśm
nośnych, kontrola uprzęży i karabinków, systemu ratowniczego, dopasowanie
uprzęży, przypięcie się do skrzydła i demontaż.
2. Zajęcie pozycji do startu i pięciopunktowa kontrola przed startem: 1) pilot – w
tym: taśmy udowe, piersiowa, krzyżaki, karabinki, kask; 2) taśmy nośne i linki
– w tym: ułożenie taśm i uchwytów sterowniczych oraz przebieg linek
nośnych, podpięcie linki przyspieszacza; 3) skrzydło – w tym: symetria i
właściwe jego ułożenie względem wiatru, i pozycja pilota względem skrzydła;
4) kontrola wolnej przestrzeni.
3. Ćwiczenia startu. Paralotnia w pozycji do startu, prawidłowe wyniesienie
skrzydła, kontrola skrzydła, puszczenie taśm przednich, ewentualne korekty.
Zdecydowany prawidłowy rozbieg, aż do oderwania.
4. Bieg z paralotnią: kontrolowanie pozycji skrzydła i kierunku biegu, w terenie
płaskim i /lub/ na zboczu.
Szkolenie w locie ETAPU I obejmuje:

1) Start: pozycja do startu, łagodne przyspieszenie i oderwanie z zachowaniem
właściwej prędkości i kierunku lotu.
2) Start z wykorzystaniem urządzenia holującego: czynności jak poprzednio, oraz
przed startem kontrola sposobu podpięcia do liny holowniczej, kontrola
łączności i podanie właściwych komend. W locie – kontrola skrzydła, kierunku,
prędkości, wyczepienie we właściwym momencie, reagowanie na polecenia.
3) Sterowanie prędkością: prędkość największego zasięgu, bez tendencji do lotu
z małą prędkością i przeciągnięcia.
4) Sterowanie kierunkowe: utrzymywanie kierunku, łagodne poprawki kursu.
5) Zakręty: skoordynowane wprowadzenie i wyprowadzenie.
6) Lądowanie: w kierunku pod wiatr.
Szkolenie ETAPU I zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

2000 zł

altus@paralotnie.katowice.pl

Katowice, ul. Panewnicka 5

+48 601 430 216 (Grzegorz Janowski)