ETAP II (PP) - loty wysokie

ETAP II – trening umiejętności pilotażowych
Celem szkolenia Etapu II jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Uczeńpilot
po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co
najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy
związane z zakrętami, krążeniem oraz posiąść umiejętność stabilizacji
skrzydła w locie. Uczeń-pilot po zakończeniu tego etapu powinien umieć
wylądować w obszarze ograniczonym o wymiarach 60 na 60 metrów.
Szkolenie do Etapu II obejmuje:
a) szkoleni naziemne praktyczne;
b) szkolenie w locie.
Szkolenie praktyczne naziemne w ramach Etapu II obejmuje doskonalenie
startu klasycznego oraz naukę startu odwróconego. Nauka startu
odwróconego winna obejmować minimum 3 godziny łącznie i odbywać się, co
najmniej podczas trzech spotkań. W efekcie szkolenia startu odwróconego na
ziemi, uczeń pilot powinien opanować umiejętność stawiania i kontroli
skrzydła, wykonania prawidłowego obrotu bez puszczania linek sterowniczych
(możliwe przełożenie) i stabilizacji skrzydła nad głową, a także kontroli wolnej
przestrzeni, warunków meteo, oraz przerwania startu w sytuacji koniecznej lub
na komendę.
Szkolenie w locie w ramach Etapu II obejmuje minimum 10 lotów z
wysokości nie mniejszej niż 200 metrów, w czasie których uczeń-pilot
powinien opanować umiejętność zastosowania przynajmniej jednej metody
przyspieszonego schodzenia („duże uszy”/„besztal”) oraz lądowania na
ograniczonym obszarze o wymiarach 60 na 60 m.
Warunki prowadzenie szkolenia ETAPU II:.
1) Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s;
2) Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s.
Szkolenie ETAPU II zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, którego ważność wynosi 12 miesięcy.
Zakończenie szkolenia do uprawnienia do pilotowania paralotni (PP)
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do uprawnienia do pilotowania
paralotni (PP) ETAPU II stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na
świadectwo kwalifikacji pilota paralotni (PGP).

 

2000 zł

altus@paralotnie.katowice.pl

Katowice, ul. Panewnicka 5

+48 601 430 216 (Grzegorz Janowski)