ETAP II (PPG) - loty napędowe

ETAP II - Loty napędowe PPG

Etap podzielony jest na trzy ćwiczenia:
- Ćwiczenie 1 – 2 loty samodzielne zapoznawcze. Łączny czas lotów 30 min.
- Ćwiczenie 2 – Trening startu, lotu po kręgu i lądowania oraz kontrola zużycia
paliwa w locie, 20 – 30 lotów w łącznym czasie ok. 3 godz.
Ćwiczenie 3 – Loty nawigacyjne, w tym co najmniej 3 przeloty po
wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu, o co
najmniej 15 km.
Do ćwiczenia można dopuścić pilota-ucznia, który kontroluje stan paliwa w
locie. Podczas lotu uczeń-pilot zwraca szczególną uwagę na innych
użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe. Pierwsze 2-
3 loty powinny być wykonane w zespole z innymi pilotami lub instruktorem,
ewentualnie na paralotni dwuosobowej.
W sumie uczeń-pilot w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 10 godz.
nalotu.
Zakończenie szkolenia na uprawnienie do pilotowania paralotni z
napędem PPG
Szkolenie na uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPG
zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ETAPU II PPG
stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji
pilota paralotni PGP z uprawnieniem podstawowym PPG, lub w przypadku
pilota ze świadectwem kwalifikacji PGP wpisania uprawnienia do świadectwa.

2400 zł

altus@paralotnie.katowice.pl

Katowice, ul. Panewnicka 5

+48 601 430 216 (Grzegorz Janowski)